Aquest bloc està pensat per a que les explicacions mostrades es puguin aplicar ràpidament. El codi de les macros es pot copiar directament als mòduls i amb mínimes adaptacions ja es pot fer servir. També hi haurà fitxers adjunts amb exemples senzills i explicacions per a que es puguin aplicar fàcilment a qualsevol problemàtica.

Si teniu interès en que tracti algun tema o problema en concret em podeu fer una petició.