Segur que més d’un cop heu escrit una d’aquelles fòrmules espectacularment grans a la barra de fòrmules de l’Excel. Al cap d’uns quants caràcters i parèntesis no sabeu on sou i per veure què fa la fòrmula o on falla us podeu estar més de deu minuts perduts entre cinc o sis parèntesis. Doncs bé, hi ha una forma molt senzilla de fer les fòrmules més llegibles.

Quan escriviu una fòrmula podeu fer-ho en diverses línies per a que sigui és fàcil de llegir. Premeu [Alt] + [Enter] i fareu una nova línia dins la barra de fòrmules que no afectarà al comportament de la fòrmula.

Fòrmula més llegible

Si feu això escrivint text et text resultant a la cel·la si que tindrà diverses línies.

Advertisements