Molts de vosaltres m’heu demanat algun cop que us ensenyi a fer macros, d’altres no voleu que faci macros en alguns fulls d’Excel perquè no veieu què fan i no ho podeu controlar. En aquesta serie d’articles intentaré que aprengueu a dominar les macros i us hi sentiu a gust.

Hi ha diverses raons per decidir-nos a fer macros. Una feina repetitiva en el temps, una feina puntual però amb un alt grau de repeticions o una feina que necessiti obligatòriament una macro per a poder-la fer.

Per aprendre a fer macros el que normalment es fa és gravar una serie d’accions. Això ho fem mitjançant el menú Herramientas > Macros > Gravar nueva macro… Això ens dona una base, però no sempre és suficient, molts cops haurem de passar per l’editor de VBA botó Botó VBA (Alt + F11). Una macro és una rutina de codi de Visual Basic for Applications (és un Visual Basic simplificat), per això quan haguem de modificar una macro ho farem amb Visual Basic.

La finestra d’edició de VBA és aquesta:

Finestra VBA

Aquí podreu veure el codi que s’ha escrit al gravar la macro. A l’esquerra es mostren els projectes (llibres Excel) i a la dreta hi ha el codi que pot estar als mòduls de codi, a les fulles o al llibre.

Si observeu detingudament el codi veureu que és bastant senzill d’entendre. Tot i així hi ha dos problemes que apareixen sovint. En gravar una macro totes les ordres intermitjes que fem amb el cursor (com desplaçar la pàgina) també hi queden gravades i botenim un excés de codi inútil. Això fa que el codi “brut” sembli liós. L’altre problema és que veurem que algunes coses no queden gravades i llavors haurem d’escriure el codi nosaltres mateixos.

En resum, gairebé sempre haurem de passar per l’editor de VBA per tenir unes macros potents, flexibles i ben escrites; l’ideal es que es puguin reutilitzar i siguin entenedores.

Advertisements